Placené semináře = intenzivní kurz

Fibonacci educational program

Následující itinerář obsahuje velmi detailní informace o trzích, které budou analyzovány během kurzu. Podíváme se na všechny možné časové mřížky včetně komentářů různých historických důležitých momentů chování ceny jedn. aktiv. Kurz se ponese v duchu diskuse, přičemž průběžně budou prezentovány dílčí Fibonacciho obchodovací nástroje. Nadstavbou kurzu je analýza trendových čar, historických cenových úrovní a konfrontace Fibo nástrojů s několika oscilátory tech. analýzy.

Celý program lze rozdělit do několika celodenních workshopů či více kratších přednášek. Může individuálně probíhat formou webinářů, ale preferována je osobní účast v Praze (Karlín, Švábky 52/2, 18000).

Kurz je otevřen od 3 studentů. Kompletní cena za studenta: 25.ooo CZK 

 

 1. Krátký úvod do Fibo čísel:

a)      vysvětlení Fibo řady 1,1,2,3,5,8,13,21 …atd – ukázka jednoduchosti a zároveň účinnosti řady,

b)      číslo PHI – proč 0,618 a 1,618 – jak v řadě toto číslo vzniká, jakou má souvislost s historickou architekturou (je dobré ukázat podobná „mimotržní“ srovnání daných technik. Posluchač potenciálně získá větší důvěru v daný nástroj. Vidí ho v širším kontextu.)

c)       princip a podstata zavedení „zlatého průměru“ do analýzy fin. Trhů – vlastně obhajoba existence fibo analýzy jako takové

 

 1. Úvod do problematiky Fibo nástrojů – vysvětlení základních pravidel a technik:

a)      Ukázka „trendu“ a jeho základních derivátů (0 – 0,236 – 0,382 – 0,5 – 0,618 – 0,764 – 1) + komentář k tomu, jak dojdeme ke všem levelům

b)      Komentář k běžnému dotazu „na jakých čas.mřížkách fibo tvořit a kde je nejúčinnější“

c)       Rozdělení fibo analýzy na cenovou, úhlovou a časovou + vysvětlení

d)      Retracement – příkladná ukázka na několika trzích a časových mřížkách + vysvětlení podstaty nástroje, chování ceny v rámci trendu, užitné multiplikace základního trendu (2,618 – 3,618 – 4,236 atd.).

e)      Expansion – ukázka podobně jako u retracementu, obecný úvod k tomuto nástroji s několika ukázkami

f)       Fibo channel – úvod

g)      Fibo FAN – vějíř – úvod

h)      Fibo ARCS – oblouky – úvod

i)        Fibo Time Cycles – úvod

 

 1. Retracement (fibo) – podrobná analýza tohoto nástroje

a)      Způsoby zakreslení fibo – výběr časové mřížky, identifikace trendu

b)      Fibo jako dekompozice již ukončeného trendu – rozdělení trendu na sub-fibo trendy, hledání confluence zones (shluky), vyznačování důležitých cenových zón uvnitř vytvořeného trendu (respektive ceny, na které se kurz bude vracet)

c)       Fibo v běžícím trendu – identifikace důležitých cenových swingů v trendu, aplikace fiba na tyto swingy, hledání budoucích cen podle multiplikace úrovní zakreslených retracementů, confluence zones ve směru trendu

d)      Fibo jako soubor retracementů hlavních trendů v historii vývoje ceny baz.aktiva = pohled na cenu v historicky delším pohledu, kde vybereme největší cenové swingy, na které aplikujeme retracementy (max 5 – 6 celkem) a hledáme uvnitř celého cenového rozpětí confluence zones.

e)      Fibo hlavního trendu na weekly/daily mřížce, dekomponované malým phi (0,618) = velmi zajímavý a trhem respektovaný pohled na dezagregaci trendů, které dominují aktivu v horizontu několika let. Definujeme hlavní low a high, zakreslíme mezi vrcholy retracement, který dále dekomponujeme tak, že 0-100% následující fiba je vždy 61,8% fiba předcházejícího. Jedná se v podstatě o zpětnou derivaci základní Fibonacciho řady. Někdy můžeme pozměnit pravidlo a místo 0,618 dekomponujeme pomocí 0,5

f)       Dekompozice aktuální ceny pomocí retracementu z historicky velmi vzdálených trendů. Mnohdy se cena opírá o fibo levely trendů, které proběhly 1-5 let zpětně a je dobré tento historický koncept zabudovat do analýzy (viz SP.500 v 2013)

 

 1. Expansion (FE)

a)      FE při rozjezdu trendu na H1, FE na delších čas.mřížkách, kombinace různých FE opřených o různé cenové swingy, hledání confluence zones

b)      Kombinace FE se základním retracementem – hledání společných confluence zones

c)       Komplexní příklady cenové Fibo analýzy využitím retracementu a FE – různé mřížky, různá bazická aktiva – komodita, měn.pár, akciový index

d)      Hledání equalities v trhu – může být na různých charts od M1 po Weekly, zahrnutí equalities do cenové fibo analýzy

 

 1. Úvod do úhlové analýzy – Fibo channel a Fibo FAN (vějíř)

a)      Aplikace channel na různé mřížky, využití phi levelů mimo hlavní trendový kanál, tvorba multi-kanálové mapy

b)      Variabilita šířky jednotlivých kanálů, určování důležitých opěrných bodů funkce

c)       Interpretace zakreslených kanálů, zkoumání prudkosti / umírněnosti trendu, přeskakování ceny mezi jednotlivými kanálovými phi levely

d)      Charakteristika FAN / vějíře. Příklady na různých charts, kombinace více vějířů v trendu (identifikace highs, o které vějíře správně opřít). Ukázka využití vějířů, jejich respektování trhem při obratu trendu

 

 1. Fibo ARCS (oblouky, elipsy)

a)      Vysvětlení podstaty eliptických tvarů, které vykreslují trh – popis metodiky Fibo ARCS (oblouků)

b)      zakreslení oblouků do trhu metodou low-high – kombinování různých poměrů osy X a Y (scale), nastavení jednoho správného (či kombinace dvou) parametru scale

c)       zakreslení oblouků do trhu metodou price range – způsob založený na principu poly-eliptické mapy, která sestává z jednotlivých elips o různých měřítkách X/Y

d)      individuální elipsování různých charts – od M30 po Weekly – příklady variability této techniky, ukázka účinnosti eliptického systému.

 

 1. Time cycles (časové cykly)

a)      Tvorba cyklů na základě low-high, high-low, low-low, high-high – a následné kombinování dílčích metod, hledání confluence zones

b)      Tvorba 200 denních cyklů na daily chart – kombinace, hledání confluence zones

c)       Phi-cyklování = využití vrcholu prvního swingu. O tento vrchol opřeme jeden z vnitřních levelů (0,382; 0,618) základního trendu

d)      Cyklování na různých charts – H1 až Weekly

 

 1. Komplexní příklady  

a)      analýza jednoho trhu komplet využitím všech Fibo nástrojů

b)      diskuse o jednotlivých částech analýzy

c)       dotazy posluchačů

 

 1. Fibo versus chování oscilátorů

a)      Diskuse na téma „korektní parametrická kombinace oscilátorů“, chování oscilátorů a vysvětlení podstaty vytvořených oscilačních swingů – interpretace těchto vln. Multi-high a multi-low oscilační formace. Potvrzení obratu trendu formací „oscilator hook“.

b)      Vysvětlení využití oscilátorů MACD a STOCH v různých parametrických nastaveních s Fibo úrovněmi, vzájemná konfrontace

c)       Názorný příklad, přesné vysvětlení hodnot oscilátorů a jejich interpretace do nálady trhu (psychologická část hry)

 

 1. Trendlines

a)      vytváření cenových map z trendových čar – vysvětlení tvorby „fungujících“ trendlines způsobem high-high, low-low, checkpoint(s) trackball

b)      desagregace daily/weekly charts pomocí historických cenových úrovní = training citlivosti odhadu nejdůležitějších cenových milníků v historickém vývoji bazického aktiva. Tato technika je velmi efektivní v kombinaci s cenovou Fibo analýzou

 

 1. Reálný money management versus obchodní styl

a)      techniky obchodování formou „klouzání po fibo levelech“ (klasický m.man. využitím SL levelů v konfrontaci s kumulativním shortováním/longováním (vysvětlení techniky jednosměrné kumulace pozic)

b)      obchodování konzervativním stylem v porovnání s riziko anti-averzní strategií