Fibonacci expanze (FE)

1.8 Projektování ceny pomocí Fibonacciho expanzí

Dalším komplementem tržní geometrie z řady Fibonacciho nástrojů je expanzivní formace opírající se vytvořené cenové vlny. Na obrázku níže (graf č. 9) vidíme příklad expanze na denním grafu EURUSD. Na obrázku predikujeme expanzivní chování budoucí ceny EURUSD prvotní cenové vlny začínající v bodě 1 (7.6.10) přes bod 2 (20.6.10) do lokálního minima v bodě 3 (29.6.10). Zeleně vytvořená expanze ukazuje, jak trh následoval její jednotlivé hodnoty v budoucnu řádově v horizontu několika měsíců. Důležité je říci, že trh ne vždy akcentuje tyto vytyčené cíle. Fibo expanze slouží jako pomocný nástroj pro ostatní techniky grafické analýzy, nicméně poskytuje určité vodítko potenciální výše ceny v budoucnu. Z grafu vidíme velmi přesné protnutí hranice 200% (FE 200), krátkodobou oscilaci na úrovni FE 100 a poté vyšší sféry okolo 238,2% – 300%. Při zpětném trendovém rázu pozorujeme, jak trh využil úroveň FE 138,2 jako silnou podporu (zvýrazněno červenou čarou) . V souvislosti s posledním zmíněným faktem dodávám, že je důležité na stejném grafu mít i v „daleké“ budoucnosti na paměti historická data ceny a to z toho důvodu, že se cena k nim „ráda“ vrací (jak je vidět zde z grafu).

 

Graf č. 9: EURUSD, Daily, expanze

eur expansion daily

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

      Následující příklad (graf č. 10) ukazuje precizní predikci rostoucího trendu ropy od 29.3.11 do 6.4.11 (aktuální den při zpracování grafu). Expanzi tvoříme na vlně mezi body 1, 2 a 3. Je patrné, jak cena následovala jednotlivé úrovně expanze a překročila dokonce hranici FE 400. Tento silný nárůst ceny byl způsoben především válkou v Severní Africe. Bílé elipsy opět poukazují na místa střetu ceny s Fibo expanzí. Příklad podtrhuje důležitost Fí a celo expanzních násobků.

Graf č. 10: OIL, M15, expanze

oil expansion m15

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

 

Doplněním techniky vyhledávání resistenčních cenových shluků v klesajícím trendu o Fibo expanzi (silné zelené barvy) vidíme výsledek na následujícím obrázku (graf č. 11). Jedná se o stejný případ jako v původním příkladu, pouze jsme do grafu sekvencí doplnili Fibo expanzi, která vycházela z bodu 1 stejně jako hlavní trendové Fibo. Dále jsme ji proložili body 2 (16.11.10)  a 3 (29.6.10). Z výsledku je evidentní, jak expanze pouze potvrdila předešlé úvahy o nalezení potenciálních úrovní resistence v klesajícím trendu. Obě zmíněné zóny projektované jednoduchými Fibo sekvencemi byly potvrzeny expanzí na úrovni FE 50 a FE 38,2. Jedná se tedy o druh konfirmačního nástroje široce využívaného v kombinaci s dalšími Fibonacciho technikami. Na cenové hladině okolo FE 100 rovněž pozorujeme konec klesajícího trendu.

Graf č. 11: EURUSD, resistence, kombinace technik

eur expansion daily - 2

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.